บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 92 รายการ
         
          บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 92 รายการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบประกาศขายโดยวิธีประมูลได้ที่ ส่วนพัสดุ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัทพ์ 0-5392-200 ต่อ 23020 โทรสาร 0-5392-2020 หรือ ดูข้อมูลใน www.airportthai.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวจาก : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่