โรงเรียนบ้านในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเวทคณิต ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1
         
          โรงเรียนบ้านในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเวทคณิต ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคการคิดคำนวณคณิตศาสตร์แบบอินเดียที่มีหลากหลายวิธีคิด ที่รวดเร็ว แม่นยำกว่าการคิดคำนวณแบบทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข่าวจาก : โรงเรียนบ้านในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่