องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
         
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย เชื่อม ตำบลบ้านเหล่า ตำบลดอนมูล ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กำหนดการยื่นเอกสารเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ในเวลาราชการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-532-485 ถึง 8 ต่อ 120-3 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่