สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด 13 รายการ
         
          สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 13 รายการ กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 9.00น สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดูครุภัณฑ์ประกาศได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร053-511555

ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน