โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1
         
          โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 จำนวน 20 คน นักเรียนออทิสติก จำนวน 5 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 คน และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 20 คน ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม

ข่าวจาก : จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่