สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่จะรื้อถอน บ้านพักพนักงาน อาคารเก็บพัสดุและโรงจอดรถ
         
          สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่จะรื้อถอน บ้านพักพนักงาน อาคารเก็บพัสดุและโรงจอดรถ จำนวน 4 หลัง กำหนดยื่นประมูลราคาในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ในเวลา 09.00

ข่าวจาก : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่