สหกรณ์การเกษตรฝางประกาศรับสมัครงาน
         
          สหกรณ์การเกษตรฝาง จ.เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แปรรูป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ สหกรณ์การเกษตรฝาง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ข่าวจาก : สหกรณ์การเกษตรฝาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่