สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางขยายเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเหมืองแร่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7
         
          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางขยายเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเหมืองแร่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางจะประกาศรายชื่อบุคคลที่มีประวัติผลงานและคุณสมบัติครบถ้วนในเว็บไซต์ http://www.industry.go.th/lampang/index.php และที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ข่าวจาก : สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง