องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงประกาศจัดซื้อรถบรรทุก
         
          องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่