สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
         
          สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 123 รายการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามโทร 0 5327 6068

ข่าวจาก : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่