เทศบาลนครลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ถึงสามแยกเก๊าจาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         
          สำนักงานเทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ถึงสามแยกเก๊าจาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 และ ยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5423 7237 ต่อ 7709,7710

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง