กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพื้นเมืองพันธุ์ขาวลำพูน จำนวน 110 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาด
         
          กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพื้นเมืองพันธุ์ขาวลำพูน จำนวน 110 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาด แบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ผู้ที่สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และจะมีการประมูลราคาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา โทรศัพท์ 054-466080

ข่าวจาก : กรมปศุสัตว์
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา