สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
         
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา มีความรู้ด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อมัลติมีเดีย โซเชียลมีเดีย มีความตั้งใจ เสียสละ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 เมษายน 2562 ในวัน และเวลาราชการ และจะทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2562 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5311 2740

ข่าวจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่