โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีความประสงค์ดำเนินการจำหน่ายพัสดุสำรองคลัง
         
          โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีความประสงค์ดำเนินการจำหน่ายพัสดุสำรองคลัง ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 รายการ

ข่าวจาก : โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่