มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประสงค์คัดเลือกราคาครุภัณฑ์สำนักงาน
         
          มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประสงค์คัดเลือกราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก สอบถาม โทร. 0 5311 2275

ข่าวจาก : มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่