สำนักงานเทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
         
          เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2562 และยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 5423 7237 ต่อ 7709,7710 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง