วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
         
          วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,640 บาท 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,640 บาท คุณสมบัติทั่วไป เป็นบุคคลชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการทั่วไป หรือการจัดการสำนักงาน, ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, เทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ที่สนใจเตรียมหลักฐานการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 1

ข่าวจาก : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่