สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
         
          สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน เงินเดือน 15,000.- บาท ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 5328 3741

ข่าวจาก : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่