รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28
         
          กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
          ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.tmd.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชม.

ข่าวจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่