คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
         
          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่3) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

ข่าวจาก : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่