ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
         
          ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพนักงานบริหาร (พนักงานขับรถยนต์)
          ผู้ที่สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112188-90 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ข่าวจาก : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่