สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร
         
          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรประเภทเครื่องจักรกลการเกษตรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรม ยกระดับ มาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 หรือ โทร. 0-5351-1288 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน