สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานให้กับบุคคลทั่วไปในจังหวัดแพร่ รอบที่ 3 / 2562
         
          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานให้กับบุคคลทั่วไปในจังหวัดแพร่ รอบที่ 3 / 2562 เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ จำนวน 4 หลักสูตร คือ ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก, ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร, ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) และช่างสีเครื่องเรือน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน

ข่าวจาก : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่