สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
         
          สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ จ.3 จำนวน 2 อัตรา/ ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท2.ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา ระดับ จ.1 จำนวน 1 อัตรา/ ค่าตอบแทนเดือนละ9,400 บาท3.พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ) ระดับ จ.1 จำนวน 1 อัตรา/ ค่าตอบแทนเดือนละ9,400 บาทผู้ที่สนใจเตรียมหลักฐานการสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่