สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้ ครั้งที่ 4/2562
         
          ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ จำนวน ๒๖ รายการ กำหนดการลงทะเบียนเข้าสู้ราคา ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษ๓าคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ซึ่งจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ ๑ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียกเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๕๓๒๑-๗๒๕๙ ต่อ ๑๐๐๒๒

ข่าวจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน