สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
         
          สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ถนนฟากน้ำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 17

ข่าวจาก : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา