ป.ป.ส.5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
         
          สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีความประสงค์ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 26 รายการ ซึ่งจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ข่าวจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่