บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
         
          บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 7 รายการ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบประกาศขายโดยวิธีประมูลได้ที่ ส่วนพัสดุ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-922000 ต่อ 23448 โทรสาร 053-922020 หรือ www.airportthai.co.th

ข่าวจาก : บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่