สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่รับสมัครบุคคลจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
         
          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจสามารถติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่