จังหวัดพะเยา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่น 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จำนวน 2 คน
         
          จังหวัดพะเยา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่น 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จำนวน 2 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2562 โดยเป้าหมายเพื่อสร้างคนวัยหนุ่มสาวที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีอุดมการณ์และจิตอาสา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 054-449554 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา