ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
         
          ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) จะทำการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด ครุภัณฑ์รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน หมายเลขทะเบียน 81-9302 เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ (ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา) ในวันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ตั้งอยู่เลขที่ 257 หมู่ 13 ถนนสันป่าตอง-แม่วาง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2562 โทรศัพท์ 053-114372

ข่าวจาก : ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่