องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน มีความประสงค์ดำเนินการประมูลให้เช่าอาคารโรงปุ๋ยขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ระยะเวลา 10 ปี
         
          องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน มีความประสงค์ดำเนินการประมูลให้เช่าอาคารโรงปุ๋ยขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ระยะเวลา 10 ปี โดยกำหนดยื่นซองประมูลต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน และกำหนดเปิดซองประมูล ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ใจเข้ารับการประมูลราคาสามารถิดต่อขอรับเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนดงเจน ระหว่างัวนที่ 16 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-888025-6 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา