วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
         
          วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทุกสถาบัน เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 51 ปีการศึกษา 2562
          ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ทาง www.psds.tu.ac.th

ข่าวจาก : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่