ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนเปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ
         
          ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 สาขา ไก้แก่1.สาขาคอมพิวเตอร์2.สาขาอิเล็กทรอนิกส์3.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าและงานปรดิษฐ์4.สาขาเกษตรกรรม
          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - สิงหาคม 2562สมัครด้วยตนเองหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 303 หมู่ 7 ตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 หรือทาง www.yardfon.go.th

ข่าวจาก : ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่