สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับสมัครบุคคลเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
         
          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจำนวน 4 ด้าน ด้านละ 3 คน ประกอบด้วย
          - ด้านเศรษฐกิจ
          - ด้านสังคม
          - ด้านสิ่งแวดล้อม
          - ด้านวิชาการ
          ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
          สำนักงานจังหวัด ศาลากลาง และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ชั้น 3 ศาลากลางจัดหวัดเชียงใหม่)
          สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.opm.go.th หรือขอใบสมัครได้ที่สำนักงานจังหวัด ศาลากลาง และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ข่าวจาก : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่