คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมมัครบุคคลเข้าศึก
         
          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มิถุนายน 2562 (รอบที่2)
          ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่ www.grad.cmu.ac.th สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณยุพวดี อินต๊ะวงค์ โทร 053-942251

ข่าวจาก : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่