องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น
         
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 อัตรา
          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 0-4381-6791 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มิถุนายน 2562

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่