ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยแม่สอง หมู่ที่ 11 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
         
          ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยแม่สอง หมู่ที่ 11 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลวิธาน 46 เสนอราคาต่ำสุด 777,777.00 บาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-532-485 ถึง 8 ต่อ 120-3 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่