องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงประกาศจัดซื้อรถบรรทุก
         
          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่