สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน
         
          สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน (บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๕) จำนวน ๕ หลัง
          ผู้สนใจจะเข้าร่วมประมูลสามารถเข้ามาดูได้ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ - วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชกา
          การขายทอดตลาด จะดำเนินการที่ห้องประชุมสำนักพัฒนาที่ดินเขต ๖ เลขที่ ๑๖๔ หมู่ ๓ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป
          สามารถขอทราบรายละเอียดการประมูลได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาที่ดินเขต ๖ เลขที่ ๑๖๔ หมู่ ๓ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หรือโทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๗ ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่