เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขายทอดตลาดพัสดุ
         
          เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จะทำการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๒๗๖ รายการ และพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๙ รายการ โดยกำหนดดูพัสดุจำนวน ๓๕๕ รายการ ที่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.
          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. -๑๖.๓๐ น. โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๘๕๔๓๘๐ ต่อ ๒๐

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่