สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
         
          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง
          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ อาคารเลขที่ ๓๔๙ ม.๓ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ หรือ Website http://chiangmai.cad.go.th โทร ๐ ๕๓๑๒ ๑๓๖๖

ข่าวจาก : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่