โรงพยาบาลแพร่ กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ
         
          โรงพยาบาลแพร่ กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลแพร่กำหนดการประมูลขายทอดตลาด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ยื่นเอกสารลงทะเบียนใน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมงามสักทอง ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 8 ชั้น โรงพยาบาลแพร่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-533-500 ต่อ 8716 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : โรงพยาบาลแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่