สหกรณ์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ รายการรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน
         
          สหกรณ์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ รายการรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน กำหนดการขาดทอดตลาด ในวันที่ 12

ข่าวจาก : สหกรณ์จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่