เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดบ้านดู่ ด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
         
          เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดบ้านดู่ ด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ โทรศัพท์ 0-5370-3653 หรือดูรายละเอียดทาง www.bandu.go.th

ข่าวจาก : เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย