มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถดับเพลิงที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ
         
          มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถดับเพลิงที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ กำหนดดูพัสดุ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-10.10 น. รับเอกสารลงทะเบียน ยื่นซองเสนอราคาเวลา 10.30-11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาเวลา 11.30 น. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ งานพัสดุ อาคารบริหารงานกลางและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โทรศัพท์ 0-5377-6000 ต่อ 1726 หรือดูรายละเอียดทาง www.crru.ar.th

ข่าวจาก : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย