เทศบาลตำบลเวียงลอ มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการขายทอดตลาด
         
          เทศบาลตำบลเวียงลอ มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 65 รายการ ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อ พัสดุฯที่ชำรุด สามารถติดต่อขอรับประกาศขายทอดเอกสารและเงื่อนไขได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงลอ ตั้งแต่วันที่ 17

ข่าวจาก : เทศบาลตำบลเวียงลอ
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา