โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 182 รายการ
         
          กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 182 รายการ โดยผู้ประสงค์ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวที่จะขายทอดตลาด สามารถติดต่อขอรับเงื่อนไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดได้ที่งานคลังพัสดุ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เลขที่ 199 หมู่ 12 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-5433 6262-8 ต่อ 207 และสามารถไปตรวจครุภัณฑ์ ที่จะขายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.

ข่าวจาก : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง