สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
         
          สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมโทรม จำนวน 1 รายการ เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA แบบ HILUX สีขาว พร้อมหลังคาไฟเบอร์ 1 คน โดยกำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง เลขที่ 420 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5422-4556 หรือ 0-5422-4561 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง