องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 14 รายการ
         
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 14 รายการ กำหนดการยื่นเอกสารเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ในเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.phraepao.go.th ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-532-485 ถึง 8 ต่อ 120-3 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่